Tem.01

Şevval Ayı Oruçları

Merhaba Ramazandan sonra Şevval ayında tuttuğumuz altı gün oruçların ciddi öneminden bahsedeceğim.

“Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.” [İbni Mace – Hadis]

“Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”[Taberanî – Hadis]

“Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.” [İbni Huzeyme – Hadis]

Bu yazının yazıldığı tarihe göre şuan şevval ayındayız. Hatta iki haftamız var. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.

Bâtınî İlimler

Haz.14

Tesbih namazı nedir ve nasıl kılınır?

Merhaba önce hadisi şerifi okuyalım.

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) ve Ebu Râfi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Abbâs İbnu Abdilmuttalib (radıyallahu anh)’e dediler ki:

“Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet(in hatırlatmasını) yapmayayım mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahlarını önceki -sonraki, eskisi yenisi, hatâen yapılanı kasden yapılanı, küçüğünü büyüğünü, gizlisini alenîsini- yâni hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: Dört rek’at namaz kılarsın, her bir rek’atte Fâtiha sûresi ve bir sûre okursun. Birinci rek’atte kıraati tamamladın mı, ayakta olduğun halde on beş kere ‘Subhanallahi velhamdülillahi ve lâilahe illallahu vallahu ekber.‘ diyeceksin. Sonra rükû yapıp, rükûda iken aynı kelimeleri on kere söyleyeceksin, sonra başını rükûdan kaldıracaksın, aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra secde edip, secdede iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın, onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır, bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rek’atte bunları yetmiş beş defa söylemiş olursun.”

“Aynı şeyleri dört rek’atte yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan her ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olsun ömründe bir kere yap.

[Ebu Dâvud, Salât 303, (1297, 1299); Tirmizî, Salât 350, (482); İbnu Mâce, İkamet 190, (1386, 1387).]

3 kaynaktada geçmektedir. Hepsi yakın tarihlerde yaşamışlardır. Dört rekatlık nafile namazdır. Kerahat vakitleri hariç diğer zamanlar kılınabilir. Cemaatle kılınabildiği gibi tekde kılınabilir. Peki nasıl kılınır?

Bâtınî İlimler