Tem.15

Kendine nasıl müslüman diyebilirsin?

Abdulkadir Geylani hazretlerinin Cilalül Hatır adlı kitabının on beşinci sohbetinde geçen bahsi anlatayım.

Oğul! Sen henüz müslümanlığını bile sağlamlaştırmadan nasıl mümin olacaksın? İmanını sağlamlaştırmadan nasıl yakin sahibi olacaksın? Yakinini bile olgunlaştırmadan nasıl arif ve veli olacak, abdal zümresine katılacaksın. Marifet, velayet ve abdallığını sağlamlaştırmadan nasıl Rabbini seven, kendi varlığından büsbütün sıyrılan ve sadece O’nunla var olan bir kul olacaksın?

Kitap ve sünnette uygulaman gereken nice hükümler varken ve sen bunlardan hiçbirini uygulamamış ve onlara tabi olmamış iken kendine nasıl müslüman diyebiliyorsun?

Bâtınî İlimler

Tem.13

Kapitalizm Savaşmaktır. (Anamalcılık)

Kapitalizm savaşmaktır. Parayla insanları dövmektir. Parayla insanların arasını açan bir sistemdir. Açlık oyunları kitabı veya filmi buna örnektir. Genelikle amerikan tv’lerinde bu para hırsı, ezme hırsı alanen gözükmektedir. Bu iş bireyselliğe dayanmaktadır. Teksin arkanı kolla imajı vardır. Ben bunu safarideki hayvanların ölüm kalım savaşlarına benzetiyorum.

Aslında paranın olduğu yerde çoğu araç(parayı taşıyan araç gereç) siyonizm temellidir. Katılım bankacılığı sisteminin uygulanabilir modern hali ingilterede başlaması buna örnektir.

Zâhirî İlimler

Tem.10

Ebu Hayseme – Davamızın Ciddiyetini Gösteren Hadise

Kimdir Ebu Hayseme? O bir sahabedir. Uhudda, Bedirde savaşmış fakat Tebük seferiyle anılmaktadır. kendimize bakalım birde ebu hayseme’ye (r.a.)

Helak olmaktan son anda kurtulan sahabe düşünebiliyor musunuz? Oysa sahabeler Peygamber efendimizin (s.a.v) en yakınında olanlardır. Bu kadar yakınken nasıl olurda helak olabilme ihtimali olur? Peki biz bu işin neresindeyiz? Hem de Ahir zamanın içindeyiz.

O, Medineli olup Hazrec kabilesine mensubtur. Künyesiyle meşhur olduğu için asıl adını tesbit etmekte güçlük çekilmektedir. Muhtelif kaynaklarda Abdullah ibni Hayseme ve Sa‘d ibni Hayseme diye geçmektedir. Fakat onun meşhur adı, Ebû Hayseme Mâlik ibni Kays ibni Hayseme el-Ensârî radıyallahu anh olarak nakledilmektedir.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebû Hayseme’nin sefere katılmamasına çok üzülmüştü. Uzaktan birilerinin geldiği kendisine haber verilince onun Ebû Hayseme olmasını temenni etti ve ona duyduğu muhabbeti şöyle dile getirdi:

Sahabeler (Ashâb)

Tem.03

Diriliş Neslinin Amentüsü – Sezai Karakoç

Merhaba elimdeki baskı 61. baskı ilk baskı 1976 da basılmış. kitaplaşmadan önce 1975’te ilk sekiz bölümü diriliş dergisinde, diğer bölümler 1976 diriliş pazartesi –  perşembe günlüğünde yayınlanmış.

Sizlere şimdi kitaptan kesitler vereceğim.

Tanrısız yaşanamayacağına inanıyorum. Allaha inanmadan, onsuz geçen saniyelerin benliğimi yok etmeye, alçaltmaya yönetilmiş, benliğime ekilmeye çalışılmış salt kötülük tohumları olduğuna inanıyorum. Ruhun karamukları, zakkumları, şeytanlarıdır onlar.

Tanrısızlığın karanlığında ruhum daralır, boğulur. Asit içinde erir gibi. Gazda boğulur gibi. Yüreğimi ancak O çarptırır.

Benim inandığım ve bağlandığım dava, ilk insan ve ilk yol göstericinin……Ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hazreti İsanın……davasıdır. (Ben burada sahip kelimesinin yanlış kullanıldığını düşünüyorum şiddetle ve ciddiyetle…)

Erdem sitesinin işçisiyim. Bu sebeple kapitalist veya komünist siteler gibi zulüm sitelerini yıkmak borcumu hiç bir zaman unutmuyorum.

Şeytanın kentini darmadağın etmeye andiçmişim.

 

Okumalarım

Tem.01

World Wide Web’in Tarihi

World Wide Web yani Dünya çapında ağ demek. 1969 yılında Amerikada ARPANET ile başladı. ARPANET  (Advanced Research Projects Agency Network) Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağıdır. İlk bağlantı 4 üniversite ile yapıldı. Sonra işyerleri ve okullar ağa katıldı. İşte bugünki internetin temeli 1970’lerde üniversite, işyerleri ve okullarla başladı. TCP/IP protokolü geliştirildi ve şimdiki internetimiz budur.

Zâhirî İlimler

Tem.01

Şevval Ayı Oruçları

Merhaba Ramazandan sonra Şevval ayında tuttuğumuz altı gün oruçların ciddi öneminden bahsedeceğim.

“Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.” [İbni Mace – Hadis]

“Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”[Taberanî – Hadis]

“Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.” [İbni Huzeyme – Hadis]

Bu yazının yazıldığı tarihe göre şuan şevval ayındayız. Hatta iki haftamız var. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.

Bâtınî İlimler

Haz.21

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hakk’a yürüdü

Güleryüzlü, samimi, karşısındakine değer verdiği her halinden belli olan güzel insan Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etti. Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ona gitti.

Geriye sadece ailesini değil tüm sevenlerinin içine hüzün bırakarak gitti. Sohbetleri tatlı, insana tesir ederdi. Umreye gitmişti bayramıda orada geçirdi. döndüğünde bir program için gittiği Topkapı Eresin Otel’in lobisinde fenalaştı. Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Ve Hakk’a yürüdü.

Hakk'a Yürüyenler

Haz.21

Python Programlamaya Giriş : Bölüm 1 -> Algoritma Örnekleri

Merhaba; eğer yazılım alanına giriş  yapacaksanız olmazsa olmazlarınızdan biri hayal gücünüz. Olayı ne kadar dallandırıp budaklandırırsanız. O kadar çeşit ortaya çıkacak buda sizin içeriğinizin zenginliği olacak. her ne kadar çoğu uygulanamaz olsada yeterli derecede uygulanabilen projeler sizi her zaman ön planda tutacaktır. yeter ki aklınıza öngörülemeyen sınırlar koymayınız.

Evet tüm programlamalar algoritma ile başlar. Nedir algoritma? İstenilen sonuca ulaşmak için belirlenen yollarda ilerlemek gerekirse geri dönmek veya başka bir alana geçmek, daldan dala atlmak, hırsız polis oynamak, takibe takip yapmak, takip edilen bütün basamaklara algoritma diyoruz. Kısaca kodların bir başlangıcı ve birde sonu var arada at koşturmaya programlamanın temeli, algoritma diyoruz.

Python

Haz.16

Haz.14

Tesbih namazı nedir ve nasıl kılınır?

Merhaba önce hadisi şerifi okuyalım.

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) ve Ebu Râfi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Abbâs İbnu Abdilmuttalib (radıyallahu anh)’e dediler ki:

“Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet(in hatırlatmasını) yapmayayım mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahlarını önceki -sonraki, eskisi yenisi, hatâen yapılanı kasden yapılanı, küçüğünü büyüğünü, gizlisini alenîsini- yâni hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: Dört rek’at namaz kılarsın, her bir rek’atte Fâtiha sûresi ve bir sûre okursun. Birinci rek’atte kıraati tamamladın mı, ayakta olduğun halde on beş kere ‘Subhanallahi velhamdülillahi ve lâilahe illallahu vallahu ekber.‘ diyeceksin. Sonra rükû yapıp, rükûda iken aynı kelimeleri on kere söyleyeceksin, sonra başını rükûdan kaldıracaksın, aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra secde edip, secdede iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın, onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır, bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rek’atte bunları yetmiş beş defa söylemiş olursun.”

“Aynı şeyleri dört rek’atte yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan her ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olsun ömründe bir kere yap.

[Ebu Dâvud, Salât 303, (1297, 1299); Tirmizî, Salât 350, (482); İbnu Mâce, İkamet 190, (1386, 1387).]

3 kaynaktada geçmektedir. Hepsi yakın tarihlerde yaşamışlardır. Dört rekatlık nafile namazdır. Kerahat vakitleri hariç diğer zamanlar kılınabilir. Cemaatle kılınabildiği gibi tekde kılınabilir. Peki nasıl kılınır?

Bâtınî İlimler