Tem.10

Ebu Hayseme – Davamızın Ciddiyetini Gösteren Hadise

Kimdir Ebu Hayseme? O bir sahabedir. Uhudda, Bedirde savaşmış fakat Tebük seferiyle anılmaktadır. kendimize bakalım birde ebu hayseme’ye (r.a.)

Helak olmaktan son anda kurtulan sahabe düşünebiliyor musunuz? Oysa sahabeler Peygamber efendimizin (s.a.v) en yakınında olanlardır. Bu kadar yakınken nasıl olurda helak olabilme ihtimali olur? Peki biz bu işin neresindeyiz? Hem de Ahir zamanın içindeyiz.

O, Medineli olup Hazrec kabilesine mensubtur. Künyesiyle meşhur olduğu için asıl adını tesbit etmekte güçlük çekilmektedir. Muhtelif kaynaklarda Abdullah ibni Hayseme ve Sa‘d ibni Hayseme diye geçmektedir. Fakat onun meşhur adı, Ebû Hayseme Mâlik ibni Kays ibni Hayseme el-Ensârî radıyallahu anh olarak nakledilmektedir.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebû Hayseme’nin sefere katılmamasına çok üzülmüştü. Uzaktan birilerinin geldiği kendisine haber verilince onun Ebû Hayseme olmasını temenni etti ve ona duyduğu muhabbeti şöyle dile getirdi:

Sahabeler (Ashâb)