Eyl.25

Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme Zammı Nedir?

Öncelikle her müslüman şunu bilmeli ki, İslam şeriati ticarette, hukukta hayatın her alanında uygulanabilir,makul, pozitif, adil bir düzen sunar. Ve Müslüman için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Neden zorunluluktur.“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663)dememiş miydi Peygamber (S.a.v.)?

Öyleyse şeriat Allahın iyiliği emrettiği kötülükten nehyettiği bir din ki bu da islamdır. İslam şeriatidir.Buna uyanlara mümin, Allahı rab bilip de Ona uymayanlara müşrik, Müslüman olmadığı halde, müslümanları aldatmak içinmüslüman görünen kimselere de münafık denir.Peki gecikme zammı nedir? Faiz diye adı geçmeyip aynı formülle hesaplanan borcun para olarak borca eklenmesi olayıdır.Borcunuzu geciktirdiyseniz belirli oranda, geciktirilen gün sayısınca hesaplanır. Gecikme zammı = Faiz = Riba

Uyanık olun müslümanlar. Nasıl yaşarsanız, öyle yönetilirsiniz. Bir adam konuşuyorsa giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinegöre konuşur. O konuşuyorken aklınız hayallerinizin önüne geçmesin. giriş, gelişme ve sonuçun birbiriyle tutarlıolması gerekir yoksa uyutma projesi haline gelir.Bugünkü katılım bankacılığının altyapısını ingilterede inşaa ettiler. Eğer bugün hocalarımız fetva verirken eğeröyle oluyorsa öyledir, böyle oluyorsa böyledir. Diyerek olayın içine dalmadan yapılan analizler ümmete zarar verdiğinibilmeliler. Eğer iş birliği yapmayan kuruluş varsa “biz söyledik gerekli görselleri göremedik. hem dini hem fennianalizler yapamadık” diye alanen bildirilmelidir. Şüphe varsa, imkan da var.

Konuyu sığ bir şekilde ele aldım. Köküne ulaşamadığımın farkındayım. Bir başlangıç olsun istedim.

Bu yaziyi dinlemek için;

Çalışmalarım
Share this Story:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

About Taner Tapan

Okuyorum, Düşünüyorum, İstiyorum, Çabalıyorum, Düşüyorum, Kalkıyorum, Yoruluyorum, Dinleniyorum, Yazıyorum.

Leave a comment

Comment