Tem.15

Kendine nasıl müslüman diyebilirsin?

Kendine nasıl müslüman diyebilirsin?

Abdulkadir Geylani hazretlerinin Cilalül Hatır adlı kitabının on beşinci sohbetinde geçen bahsi anlatayım.

Oğul! Sen henüz müslümanlığını bile sağlamlaştırmadan nasıl mümin olacaksın? İmanını sağlamlaştırmadan nasıl yakin sahibi olacaksın? Yakinini bile olgunlaştırmadan nasıl arif ve veli olacak, abdal zümresine katılacaksın. Marifet, velayet ve abdallığını sağlamlaştırmadan nasıl Rabbini seven, kendi varlığından büsbütün sıyrılan ve sadece O’nunla var olan bir kul olacaksın?

Kitap ve sünnette uygulaman gereken nice hükümler varken ve sen bunlardan hiçbirini uygulamamış ve onlara tabi olmamış iken kendine nasıl müslüman diyebiliyorsun?

Allahı arayan bulur. Onun yolunda mücadele edeni O, doğru yola hidayet eder. Çünkü O, Kitabında “Bizim tevhit davamız uğrunda canla başla çalışıp didinen kimseler var ya işte biz onları iki yollarımıza eriştiririz.”(Ankebut 29/69) buyurmuştur.

O, zalim değildir; zulmü de sevmez. O, kullarına zulmeden bir tanrı değildir. Karşılık beklemeden nice nimetler verir. Karşılığında bir şey veriliyorsa muamelesi nasıl olur onu da sen düşün! Allah(c.c.) “İyiliğin iyilikten başka bir karşılığı olu mu?”(Rahman 55/60) buyurmuştur. Dünyada işini en güzel şekilde yapanı Allah dünyada ve ahirette en güzel şekilde ödüllendirir. Sizi ona ibadet etmekten ve onu tevhit etmekten alıkoyan yegane şeygünahlarınız, bilgisizliğiniz, dini yaşantınızın düzensiz olması ve mahrumiyetinizdir. Pek yakında çok pişman olacaksınız. Kuranın ayetlerini can kulağıyla dinleyin. Her kapıdan ona doğru koşun. Diğer kapıları bırakıp Rabbinizin kapısına koşun. O zararı bertaraf edendir. Zorda kalmış kimse kendisine dua ettiğinde icabet edendir. Onun yolunda sebat edin, o zaman hayrı göreceksiniz. Size icabet ettiğinde şükredin. İcabetiniz geciktiğinde yine O’nun tarafında sabır/sebat edib. Yiğitlik bir anlık sabırdan ibarettir.

Bâtınî İlimler
Share this Story:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

About Taner Tapan

Okuyorum, Düşünüyorum, İstiyorum, Çabalıyorum, Düşüyorum, Kalkıyorum, Yoruluyorum, Dinleniyorum, Yazıyorum.

Leave a comment

Comment